Laureaten

Procedure
Het bestuur kent naast drie algemene leden, twee leden die afkomstig zijn uit de werkvelden “klassieke muziek” en “(amateur)film”. Deze twee leden doen jaarlijks voordrachten, waarop het bestuur beslist.

Kring
In 2010 heeft bestuur besloten tot een statutenwijziging, die het mogelijk maakt om niet langer alleen prijzen te geven als ”beloning”, maar ook als ”stimulans”. Zowel in 2012, 2013 en 2014 zijn de prijzen vooral als stimulans uitgereikt om een bepaalde ontwikkeling of een bepaald initiatief te ondersteunen. Deze beleidswijziging is mede ingegeven door de ingrijpende bezuinigingen die door de overheid vanaf 2012 zijn doorgevoerd.

Prijswinnaars

Stichting Vocaal Talent Nederland met directeur/koordirigent Wilma ten Wolde

2015
Announcement Image

Stichting Vocaal Talent Nederland is een broedplaats geworden voor jonge koordirigenten, koorzangers en…

Lees meer

Stichting Willewurk

2015
Announcement Image

WilleWurk richt zich op het maken van hoogwaardige niet-commerciële films in samenwerking met…

Lees meer

Hart Haarlem Muzieklab

2014
Announcement Image

MuziekLab Haarlem is een initiatief van de Haarlemse organisatie voor muzikale vorming (HART) om…

Lees meer

Nederlandse Film Festival voor Scholieren

2014
Announcement Image

Het Nederlandse Film Festival voor Scholieren is het hoogtepunt in het jaar voor vele leerlingen die –…

Lees meer

Koorbiënnale Haarlem

2013

De Koorbiënnale Haarlem heeft zich in enkele jaren ontwikkeld tot een bijzonder spraakmakend…

Lees meer

Henk van de Meeberg

2013

Henk van de Meeberg kreeg de prijs voor zijn verdiensten als filmer, die al vroeg begon met…

Lees meer

Merlijn Twaalfhoven

2012

Laureaat Film – NOVA from Hogenbijl Fonds on Vimeo.

Merlijn Twaalfhoven is de bevlogen muzikale…

Lees meer

NOVA

2012

NOVA, de overkoepelende vereniging van amateursmalfilm(ers)(clubs) kreeg de prijs om daarmee…

Lees meer

Juut van Waveren

2008
Announcement Image

Juut van Waveren heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de fondsenwerving opdat jonge musici op…

Lees meer

Woeste Weduwe Festival

2008

Het Woeste Weduwe Festival in Arnhem vormde een jong initiatief om een podium te bieden aan al die…

Lees meer

Theodore van Houten

2006
Announcement Image

Theodore van Houten is de man achter de wederopstanding van de stomme film met levende muziek door grote…

Lees meer

Vladimir Murtin

2006
Announcement Image

Vladimir Murtin werd beloond voor de hoge kwaliteit van zijn artistieke films. Een bescheiden man, die…

Lees meer

Han Reiziger

2004
Announcement Image

Han Reiziger was radio- en tv-programmeur en presentator, die parallel aan Hartsuiker, heeft bijgedragen…

Lees meer

Bob van de Kolk

2004
Announcement Image

Bart van de Kolk van de Filmclub Saenden (Zaandam) stimuleerde vele jonge mensen tot het maken van films….

Lees meer

Ton Hartsuiker

2002
Announcement Image

Ton Hartsuiker was pianist, conservatoriumdirecteur (in Utrecht en Amsterdam), maar voor velen ook de…

Lees meer

Huub Bervoets

2002
Announcement Image

Huub Bervoets won honderden prijzen met zijn vee films in alle genres (documentaires, reportages,…

Lees meer

Ruud van der Meer

1999

Ruud van der Meer was niet alleen een internationaal gevierd bas-bariton, maar ook de oprichter van het…

Lees meer

Bert Koolen

1999

Bert Coolen richtte NB’80 (Noord Brabant) op ,dat al snel en afdeling van NOVA werd. Hij stimuleerde…

Lees meer

Werner Herbers

1997

Werner Herbers was naast solohoboïst van het Koninklijk Concertgebouworkest ook de dirigent en muzikale…

Lees meer

Stichting Smalfilmmuseum

1997

Het Smalfilmmuseum (inmiddels opgegaan in ‘Beeld en Geluid’) is van groot belang voor de…

Lees meer

Jan van Waveren

1995

Jan van Waveren heeft met het ‘Nederlands Impresariaat’ kamermuziek tot in de verste uithoeken van…

Lees meer

Stichting Smalfilmmuseum

1995

Het Smalfilmmuseum (inmiddels opgegaan in ‘Beeld en Geluid’) is van groot belang voor de…

Lees meer

Sieuwert Verster

1993

Sieuwert Verster, directeur van het Orkest van de 18e eeuw en van de platenmaatschappij Attacca. Met…

Lees meer

Elzo Witter

1993

Elzo Witter was de drijvende kracht achter een groep filmers in Winschoten die met veel succes jarenlang…

Lees meer

Willem Kroesbergen

1991

Willem Kroesbergen was de klavecimbelbouwer die de instrumenten voor Ton Koopman maakte naar het…

Lees meer

Frits van Echten

1991

Frits van Echten initiator van menig filmproject in Assen, waar hij o.a. het Joodse leven in Assen in…

Lees meer

Heinz Friesen

1990

Heinz Friesen was niet alleen solohoboïst bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest maar tevens dirigent…

Lees meer

Jan A. Kleijn

1990

Jan A. Kleijn stond bekend als de maker van vele korte humoristische films (’een Jan Kleijntje’). Hij…

Lees meer

Hans Kerkhoff

1989

Hans Kerkhoff heeft namens en voor de VARA de nog immer fameuze Matinee op de Zaterdagmiddag opgericht en…

Lees meer

Piet van Eerden

1989

Piet van Eerden was de promotor bij uitstek van de amateursmalfilmerij. Hij was de volmaakte ‘trait…

Lees meer

B.P. Wagemans

1988

B.P. Wagemans was ambtenaar op het ministerie van OCW (voorheen CRM), die eigenhandig decennia lang…

Lees meer

Henk Verheul

1988

Henk Verheul richtte het Smalfilmmuseum op dat, door het conserveren en tentoonstellen van documenten en…

Lees meer

Eduard Reeser

1987

Eduard Reeser was de eminence grise van de Nederlandse muziekwetenschap, gespecialiseerd onderzoeker niet…

Lees meer

Jan Dekker

1987

Jan Dekker was jarenlang secretaris van NOVA en bracht een verbinding tot stand met UNICA (Union…

Lees meer

Mevrouw I. Jellema

1986

Ine Jellema was directeur van ‘Huismuziek’ en heeft in die functie in hoge mate bijgedragen aan de…

Lees meer

Jan Hoogland

1986

Jan Hoogland heeft met veel inzet overal in het land–in het kader van de activiteiten van NOVA-…

Lees meer

De heer en mevrouw Rester

1985

De heer en mevrouw Rester hebben vele jaren lang in hun suite, De Suite, een podium geboden aan ontelbaar…

Lees meer

Hans Plas

1985

Hans Plas was een Haarlemse filmer die zeer gedreven was om jonge mensen voor het filmen te interesseren….

Lees meer

Davina Welij en Reinbert de Leeuw

1984

Davina van Welij was een van ‘s lands belangrijkste vioolpedagogen, o.m. de lerares van Jaap van Zweden,…

Lees meer

Jan van Weeszenburg

1984

Jan van Weeszenburg was een verwoed filmer en daarnaast ook bestuurder van NOVA (Nederlandse Organisatie…

Lees meer

Willem Noske

1983

Willem Noske was een musicus, die zich met niet aflatende ijver zich inzette voor de ondergewaardeerde…

Lees meer

Ed en Vera Tietjens

1983

De heer en mevrouw Tietjens hebben bijzondere verdiensten voor het amateurfilms gehad. Niet alleen…

Lees meer

Prijzen

Met een bedrag van Euro 15.000,- is de filmprijs de hoogste die in de amateurkunsten wordt uitgereikt. In de klassieke muziek sector behoort de Hogenbijlprijs tot de hoogste die ons land kent.
In de loop der jaren zijn er twee verschillende beeldjes uitgereikt. Naast het geldbedrag krijgt iedere winnaar een beeldje ‘Hildebrand in de Haarlemmerhout’ van de kunstenaar Jan van Borssum Buisman. In het verleden ontvingen de winnaars het beeldje ’Herman Gorter’ vervaardigd door Hans Baijings.

Over ons

Bestuur:

Leo Samama (voorzitter, muziek)
Michel Derckx (secretaris)
Bob Schotsman (penningmeester)
Henk Siekmans (film)

Adres secretariaat:

Eindenhoutstraat 20
2012 ML Haarlem

E-mail: michel@derckx.org

 

Historie

Kelderverkoopruimte

Platenzaak & Testament
Voor de generaties Haarlemmers die zijn opgegroeid met vinylplaten was er lange tijd maar één adres: ‘Het Platenpaleis Hogenbijl’. Aan de voet van de ‘’Grote St. Bavo’’, aan de oude Groenmarkt, was tot de opheffing in 1984, Haarlems oudste muziekwinkel gevestigd. Bijna 100 jaar verkochten twee generaties Hogenbijl hier bladmuziek, muziekinstrumenten, snaren en later uitsluitend platen, klassiek (Henny) en populair (Ada). Meer dan 35 jaar stond de winkel onder de bezielende leiding van Henny en Ada Hogenbijl.

De Volkskrant wijdde op 30 november 1984, ter gelegenheid van de tweede uitreiking van de Hogenbijl Prijzen, een groot artikel aan winkel en echtpaar en memoreerde de vele initiatieven van het echtpaar, zoals de muzikale avonden in de Haarlemse concertzaal met prominente Nederlandse artiesten. De Haarlemse violiste Vera Beths herinnert zich uit haar jeugd “de enorme hoeveelheden platen en dat je er zo maar kon binnenlopen en naar de platen mocht luisteren in -de nieuwste sensatie- luistercabines. Je hoefde niet eens wat te kopen!”. Zij was niet de enige. Na schooltijd gingen grote aantallen scholieren naar de winkel van Hogenbijl. Henny en Ada hadden zelf geen kinderen en genoten van de drukte. ‘’De platenkelder werd al snel de huiskamer van Haarlem genoemd”.

In 1976 verkocht Henny Hogenbijl zijn zaak. In 1981 overleed hij, 74 jaar oud. In 1978 had hij in alle stilte in zijn testament laten vastleggen dat zijn vermogen moest worden overgedragen aan een stichting, die jaarlijks (later tweejaarlijks) twee geldprijzen en een artistiek kunstvoorwerp met inscriptie zou moeten uitreiken. De prijzen waren bedoeld voor personen of instanties die zich verdienstelijk hadden gemaakt op die gebieden die zo’n belangrijke rol in zijn leven hadden gespeeld: de klassieke muziek en de amateurfilm.
Henny Hogenbijl was een fervent en goed amateur cineast, die drie bekroonde films op zijn naam heeft staan.

Bekijk de korte film Hendrik Casper Hogenbijl: beeld van een zoeker

Bekijk meer films op ons VIMEO-kanaal

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht